Баталсан Дугаар Нэр Файл
2021.01.14 A/01 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн бүтэц орон тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2021.01.19 А/03 Хөрөнгө актлах тухай ҮЗЭХ
2021.01.21 А/04 Тооллогын комис томилох тухай ҮЗЭХ
2021.01.22 А/05 Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах ажлын хэсэг томилох туха ҮЗЭХ
2021.01.27 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
2021.01.27 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ҮЗЭХ
2021.01.27 А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
2021.01.27 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ҮЗЭХ
2021.02.01 А/10 Тоног төхөөрөмж хүлээж авах ажлын хэсэг томилох тухай ҮЗЭХ
2021.02.05 А/11 Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ
2021.02.08 А/12 Гамшиг нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ажиллах шуурхай удирдлагын баг томилох тухай ҮЗЭХ
2021.02.08 А/13 Ковид-19 халдварт өвчний тохиолдолд ажиллах баг бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай ҮЗЭХ
2021.02.09 А/14 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай ҮЗЭХ
2021.02.10 А/15 Сар шинийн баярын эмнэлгийн үйлчилгээг зохицуулах тухай ҮЗЭХ
2021.02.22 А/16 Тоног төхөөрөмж хүлээж авах комисс томилох тухай ҮЗЭХ
2021.02.24 А/17 Эмч, ажилчдыг коронавируст халдвар (Covid-19)-ын эсрэг вакцинжуулалтанд хамруулах тухай ҮЗЭХ
2021.03.01 А/19 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн тогтохх тухай ҮЗЭХ
2022.01.03 А/01 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн бүтэц орон тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2022.02.10 А/04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
2022.02.28 А/05 Эмнэлгийн орны тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2022.03.01 А/06 Эмнэлгийн орны ачаалалыг зохицуулах тухай ҮЗЭХ
2022.03.18 А/07 Эх барих эмэгтэйчүүдийн клиникийг БНБАУ-ын хүний их эмч Ц.Дамбын нэрэмжих болгох тухай ҮЗЭХ
2022.04.01 А/12 Яаралтай тусламжийн үйл ажиллагааг сайжруулах сарын аян ҮЗЭХ
2022.04.20 А/14 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
2022.05.26 А/20 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн үйл ажиллагааны журам батлах тухай ҮЗЭХ
2022.05.26 А/22 Эмнэлгийн хяналтын комиссыг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
2022.08.01 А/28 Коронавируст халдварын батлагдсан тохиолдлыг эмчлэх баг томилох тухай ҮЗЭХ
2022.10.03 А/33 Нярайн судлалын тасгийг шинээр зохион байгуулах тухай ҮЗЭХ
2022.12.28 А/36 Хөрөнгө актлах тухай ҮЗЭХ
2022.12.28 А/37 Удирдлагын багийн ажиллах журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.01.02 А01 2023 оны бүтэц орон тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2023.01.24 А06 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөл байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.01.24 А07 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.02.07 А08 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэх ажлын хэсгийг томилох тухай ҮЗЭХ
2023.02.09 А10 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг хэрэгжүүлэх баг байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.02.09 А11 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн бүтэц орон тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2023.02.09 А12 Сар шинийн баяраар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай ҮЗЭХ
2023.03.01 А17 Халдварын сэргийлэлт хяналтын орон тооны бус алба байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.03.01 А19 Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороог шинэчлэх тухай ҮЗЭХ
2023.03.01 А20 Антиботикийн дэд хороог байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.03.02 А22 Эмнэлгйин орны тоо батлах тухай ҮЗЭХ
2023.03.09 А27 Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуула журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.03.21 А29 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай ҮЗЭХ
2023.05.08 А33 Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээний журамыг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
2023.05.17 А38 Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэгтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах ажлын хэсэг томилох тухай ҮЗЭХ
2023.05.18 А39 Төлбөртэй болон нэмэлт тусламж үйлчилгээний журам үнйин жишиг батлах тухай ҮЗЭХ
2023.06.26 А46 2023 оны хагас жилийн тоологын комисс томилох тухай ҮЗЭХ
2023.07.05 А47 Улсын баяр наадмаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай ҮЗЭХ
2023.07.05 А48 Хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай ҮЗЭХ
2023.07.05 А52 Сувилахуйн албаны бүтэц үйл ажиллагаа сувилгааны түүх хөтлөх журам ҮЗЭХ
2023.07.05 А53 Өдрийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай ҮЗЭХ
2023.07.05 А54 Алсын дуудлагаын журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.08.30 А56 Норм хувцас зөлөн эдлэлийг хүлээж авах комисс томилох тухай ҮЗЭХ
2023.10.15 А61 Амилуулах лавшруулах тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.10.17 А62 Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.10.17 А63 Өвчний түүх бичих журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.10.30 А67 Яаралтай тусламжийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.12.01 А71 Эм зүйн үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай ҮЗЭХ
2023.12.03 а72 Зөвлөх багийнэмч нарын багийг томилох тухай ҮЗЭХ
2023.12.21 А77 Жилийн эцсийн тооллогын комисс томилох тухай ҮЗЭХ
2023.12.27 А78 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай ҮЗЭХ
© ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 2023 ОН
Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Намнансүрэнгийн гудамж, 356 тоот
+976 7032 2204, +976 7032 3212
uvurkhangaiboet@gmail.com
Нийт  62694
энэ жил  29209
энэ сар  5037
энэ долоо хоног  1269
Өнөөдөр  133