Баталсан Дугаар Нэр Файл
2016.12.02 А/33 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРААС ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2018.12.16 382 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2018.12.16 382 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАСНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2018.12.16 382 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2018.12.19 382 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2020.12.28 02 Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын журам ҮЗЭХ
2022.06.28 00 2022-2023 оны хамтын хэлэлцээр ҮЗЭХ
2022.11.14 600 төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам ҮЗЭХ
2022.12.11 600 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АНКЕТ ҮЗЭХ
2023.05.08 03 Хөдөлмөрийн дотоод журам ҮЗЭХ
2023.06.21 240 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ, ТҮҮНД ХАМААРАХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ ҮЗЭХ
2023.06.21 241 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ҮЗЭХ
2023.12.28 А/221 Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох "Газрын доор, хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт" ҮЗЭХ
2024.02.28 82 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам ҮЗЭХ
2024.03.27 128 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ ҮЗЭХ
© ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 2023 ОН
Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Намнансүрэнгийн гудамж, 356 тоот
+976 7032 2204, +976 7032 3212
uvurkhangaiboet@gmail.com
Нийт  62681
энэ жил  29196
энэ сар  5024
энэ долоо хоног  1256
Өнөөдөр  120