Баталсан Дугаар Нэр Файл
2015.05.08 189 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРАНД МӨРДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ ҮЗЭХ
2017.06.30 А/256 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ ДҮРЭМ ҮЗЭХ
2019.01.23 33 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ ҮЗЭХ
2019.09.04 А/406 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм ҮЗЭХ
2022.06.16 А/319 Сувилахуйн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай ҮЗЭХ
2023.05.04 0000 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ҮЗЭХ
2023.07.26 7014:2023 Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тавигдах шаардлага ҮЗЭХ
2023.09.24 24 ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ҮЗЭХ
© ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 2023 ОН
Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Намнансүрэнгийн гудамж, 356 тоот
+976 7032 2204, +976 7032 3212
uvurkhangaiboet@gmail.com
Нийт  62689
энэ жил  29204
энэ сар  5032
энэ долоо хоног  1264
Өнөөдөр  128