Шинэ ажлын байр
ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.04.04 - 2024.04.10
Хугацаа дууссан
Анатомын эмгэг судлаачийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.03.05 - 2024.03.12
Хугацаа дууссан
Хоол үйлдвэрлэлийн туслах ажилтны ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.02.28 - 2024.03.05
Хугацаа дууссан
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын албанд лавлагаа мэдээллийн ажилтаны ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.02.21 - 2024.02.28
Хугацаа дууссан
Мэдээлэл технологийн инженерийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.02.19 - 2024.02.23
Хугацаа дууссан
Поликлиникийн зохион байгуулагчийн ажилд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.02.19 - 2024.02.23
Хугацаа дууссан
Туслах сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.02.21 - 2024.02.21
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.01.31 - 2024.02.06
Хугацаа дууссан
Сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2024.01.23 - 2024.01.31
Хугацаа дууссан
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР, ДОТООД ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.12.13 - 2023.12.19
Хугацаа дууссан
Уламжлалтай эмчилгээний сувилагч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.11.29 - 2023.12.04
Хугацаа дууссан
ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.10.18 - 2023.10.20
Хугацаа дууссан
НАРИЙН МЭРГЭШЛИЙН ЭМЧ НАРЫГ МЭРГЭШЛИЙН БАГИЙН АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.10.06 - 2023.10.13
Хугацаа дууссан
Мэдрэл судлалын ангиографийн нарийн мэргэшлийн эмч нарыг мэргэшлийн багийн ажилд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.10.06 - 2023.10.13
Хугацаа дууссан
Дүрс оношилгооны эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.09.11 - 2023.09.20
Хугацаа дууссан
Лабораторийн техникчийн түр ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.09.12 - 2023.09.20
Хугацаа дууссан
Эх баригчийн түр ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.09.12 - 2023.09.19
Хугацаа дууссан
Сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.29 - 2023.09.15
Хугацаа дууссан
Мужааны ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.09.05 - 2023.09.14
Хугацаа дууссан
Сургалтын ерөнхий менежерийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.31 - 2023.09.11
Хугацаа дууссан
Эх баригчийн түр ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.31 - 2023.09.04
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.21 - 2023.08.31
Хугацаа дууссан
Жолоочийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.14 - 2023.08.28
Хугацаа дууссан
Мужааны ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.08.14 - 2023.08.28
Хугацаа дууссан
Сургалтын ерөнхий менежерийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.07.30 - 2023.08.14
Хугацаа дууссан
сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.07.18 - 2023.08.04
Хугацаа дууссан
Мужааны ажлын байранд урьж байна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.07.24 - 2023.08.04
Хугацаа дууссан
Их эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.16 - 2023.07.07
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.16 - 2023.07.03
Хугацаа дууссан
Сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.16 - 2023.07.03
Хугацаа дууссан
Эм зүйчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.22 - 2023.06.30
Хугацаа дууссан
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.14 - 2023.06.22
Хугацаа дууссан
Хүний их эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.05.25 - 2023.06.15
Хугацаа дууссан
Сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.05.25 - 2023.06.15
Хугацаа дууссан
Лабораторийн техникчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.05.25 - 2023.06.15
Хугацаа дууссан
Хуулийн зөвлөхийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.06.06 - 2023.06.13
Хугацаа дууссан
Сантехникчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.05.31 - 2023.06.12
Хугацаа дууссан
Харуулын ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.05.31 - 2023.06.12
Хугацаа дууссан
Гэмтэл согогийн их эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.04.30 - 2023.05.31
Хугацаа дууссан
Сувилагчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.23 - 2023.04.28
Хугацаа дууссан
Дүрс оношилгооны эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.27 - 2023.04.21
Хугацаа дууссан
Архив, бичиг хэргийн ажилтны ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.04.13 - 2023.04.20
Хугацаа дууссан
Хүний нөөцийн менежерийн түр ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.04.07 - 2023.04.17
Хугацаа дууссан
Шүдний эмчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.27 - 2023.04.14
Хугацаа дууссан
Хөтөчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.04.03 - 2023.04.11
Хугацаа дууссан
Эм зүйчийн ажлын байранд урьж байна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.27 - 2023.04.04
Хугацаа дууссан
Лабораторийн техникчийн ажлын байранд урьж байна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.23 - 2023.04.03
Хугацаа дууссан
Харуулын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.22 - 2023.03.28
Хугацаа дууссан
Гал тогооны бэлтгэгч ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.22 - 2023.03.28
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.23 - 2023.03.28
Хугацаа дууссан
АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНЫ ТҮР АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.03.01 - 2023.03.06
Хугацаа дууссан
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.02.09 - 2023.02.19
Хугацаа дууссан
Тогоочийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.01.17 - 2023.01.19
Хугацаа дууссан
Бэлтгэгчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.01.17 - 2023.01.19
Хугацаа дууссан
Эм зүйчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.01.10 - 2023.01.17
Хугацаа дууссан
Оёдолчин- үйлчилгээний менежер ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2023.01.12 - 2023.01.13
Хугацаа дууссан
Жор баригчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.12.01 - 2023.01.10
Хугацаа дууссан
ЛАБОРАНТ АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.12.05 - 2022.12.09
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгчийн ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.11.01 - 2022.12.01
Хугацаа дууссан
СУВИЛАХУЙН АЛБАНЫ ДАРГА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.10.27 - 2022.11.04
Хугацаа дууссан
Сүрьеэгийн эмч ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.10.05 - 2022.10.14
Хугацаа дууссан
Хүний их эмч ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.10.05 - 2022.10.14
Хугацаа дууссан
Дүрс оношилгооны эмч ажлын байранд урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.10.05 - 2022.10.05
Хугацаа дууссан
Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн Захирлын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.09.15 - 2022.09.30
Хугацаа дууссан
Аюулгүй байдал, эрсдлийн менежер ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.09.23 - 2022.09.30
Хугацаа дууссан
АЖ АХУЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.30 - 2022.09.03
Хугацаа дууссан
Эм зүйч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Хүний их эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Тархвар судлаач ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Дүрс оношилгооны эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Дотрын эмч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Сувилагч ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.15 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
МУЖААНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.08.25 - 2022.09.01
Хугацаа дууссан
Уламжлалтын бага эмчийн түр ажлын байр
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.06.30 - 2022.07.05
Хугацаа дууссан
ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.06.21 - 2022.06.24
Хугацаа дууссан
Сувилагч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.06.22 - 2022.06.22
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгч ажилд авна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.31 - 2022.06.06
Хугацаа дууссан
Эх баригч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.31 - 2022.06.06
Хугацаа дууссан
Цахим бүртгэгч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.06.06 - 2022.06.06
Хугацаа дууссан
ТУЗөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.11 - 2022.05.25
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.11 - 2022.05.13
Хугацаа дууссан
Эм зүйч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.05 - 2022.05.12
Хугацаа дууссан
Яаралтай тусламжийн эмч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.02 - 2022.05.02
Хугацаа дууссан
Сувилагч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.02 - 2022.05.02
Хугацаа дууссан
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.05.02 - 2022.05.02
Хугацаа дууссан
ЦАХИМ БҮРТГЭГЧ, ШИНЖИЛГЭЭ БҮРТГЭГЧ АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.04.08 - 2022.04.11
Хугацаа дууссан
Яаралтай тусламжийн эмч ажилд авна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.03.22 - 2022.04.01
Хугацаа дууссан
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЭМЧ АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.03.22 - 2022.04.01
Хугацаа дууссан
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.03.22 - 2022.04.01
Хугацаа дууссан
ҮЙЛЧЛЭГЧ АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.03.22 - 2022.03.24
Хугацаа дууссан
Лаборант ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.03.15 - 2022.03.21
Хугацаа дууссан
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.23 - 2022.03.01
Хугацаа дууссан
ЭМ ЗҮЙЧ АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.23 - 2022.03.01
Хугацаа дууссан
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.23 - 2022.02.28
Хугацаа дууссан
Шүдний эмч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.17 - 2022.02.25
Хугацаа дууссан
Эмгэг судлалын туслах ажилтан авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.07 - 2022.02.25
Хугацаа дууссан
Сувилагч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.16 - 2022.02.16
Хугацаа дууссан
Харуул ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.02.07 - 2022.02.11
Хугацаа дууссан
үйлчлэгч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.01.25 - 2022.01.26
Хугацаа дууссан
Угаагч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.01.25 - 2022.01.26
Хугацаа дууссан
Үйлчлэгч ажилд авна
Материал хүлээн авах хугацаа: 2022.01.03 - 2022.01.05
Хугацаа дууссан
Дүрс оношилгооны эмчийн ажлын байр зарлаж байна.
Материал хүлээн авах хугацаа: 2021.10.26 - 2021.11.01
Хугацаа дууссан
© ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 2023 ОН
Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Намнансүрэнгийн гудамж, 356 тоот
+976 7032 2204, +976 7032 3212
uvurkhangaiboet@gmail.com
Нийт  62677
энэ жил  29192
энэ сар  5020
энэ долоо хоног  1252
Өнөөдөр  116